آرشیو  فروردین, ۱۳۹۴
توسط آقای جمال زاده در شنبه, ۰۱ فروردین ۱۳۹۴
بدون نظر

گزارش عملکرد قرارگاه نصر در عملیات فتح المبین

اشاره عملیات فتح المبین یکی از موفق ترین عملیاتهای نظامی ایران در مرحله آزادسازی مناطق تحت اشغال نیروهای عراق به شمار می آید. این عملیات، که با ترکیبی از استعداد نیروهای سپاه و ارتش تحت پوشش چهار ادامه مطلب ...