قیمت روز انواع لاستیک خودرو ایرانی و خارجی

نوشته شده توسط محبان ولیعصر در یکشنبه, آبان ۱۲ام, ۱۳۹۲ ۰ نظر

تاریخ آخرین به روز رسانی قیمت ها: یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۲

قیمت ها برای ۲ حلقه لاستیک می باشند.

لاستیک خودرو گروه : پژو ۲۰۶ . پژو ۴۰۵٫ پژو پرشیا . روآ

مدل لاستیک

جزئیات

سایز لاستیک

کارکرد مفید ( کیلومتر )

قیمت ( تومان )

اورنت . چین

سایز فابریک

۱۸۵٫۷۰٫۱۴

۶۰٫۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰

جینیو . چین

سایز فابریک

۱۸۵٫۷۰٫۱۴

۶۰٫۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰

آچیلس اندونزی

۱۸۵٫۷۰٫۱۴

۵۰٫۰۰۰

۳۹۵,۰۰۰

آچیلس اندونزی

۱۹۵٫۶۵٫۱۴

۷۰٫۰۰۰

۴۲۰,۰۰۰

اینفینتی . چین

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۶۰٫۰۰۰

۳۶۰,۰۰۰

برجستون . تایلند

سایز فابریک

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۸۰٫۰۰۰

۳۶۰,۰۰۰

برجستون . تایلند

سایز پهن

۲۰۵٫۶۰٫۱۴

۸۰٫۰۰۰

۴۴۰,۰۰۰

دلیوم . اندونزی

۲۰۵٫۶۰٫۱۴

۸۰٫۰۰۰

۴۵۰,۰۰۰

زیتکس

۲۰۵٫۶۰٫۱۴

۸۰٫۰۰۰

۳۲۰,۰۰۰

فالکن

۲۰۵٫۶۰٫۱۴

۸۰٫۰۰۰

۴۲۰,۰۰۰

فدرال

۲۰۵٫۶۰٫۱۴

۸۰٫۰۰۰

۴۲۰,۰۰۰

فدرال

۲۰۵٫۶۰٫۱۶

۸۰٫۰۰۰

کومهو

۲۰۵٫۶۰٫۱۴

۸۰٫۰۰۰

۴۳۰,۰۰۰

کومهو . ویتنام

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۷۰٫۰۰۰

۳۲۵,۰۰۰

کومهو . چین

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۶۰٫۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰

کومهو . کره

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۸۰٫۰۰۰

۳۵۰,۰۰۰

نکسن

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۶۰٫۰۰۰

۲۹۰,۰۰۰

نکسن . چین

۲۰۵٫۶۰٫۱۴

۷۰٫۰۰۰

۴۰۰,۰۰۰

نکسن . کره

۲۰۵٫۶۰٫۱۴

۷۰٫۰۰۰

۴۶۰,۰۰۰

نیوتون . اندونزی

۲۰۵٫۴۵٫۱۶

۷۰٫۰۰۰

۴۷۰,۰۰۰

میشلن

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۹۰٫۰۰۰

۴۹۵,۰۰۰

هانکوک

۲۰۵٫۶۰٫۱۴

۹۰٫۰۰۰

هانکوک کره

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۷۰٫۰۰۰

۳۹۰,۰۰۰

رودستون . چین

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۷۰٫۰۰۰

۳۳۰,۰۰۰

رودستون

۲۰۵٫۵۰٫۱۶

۹۰٫۰۰۰

۵۳۰,۰۰۰

رودستون . کره

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۷۰٫۰۰۰

۳۴۰,۰۰۰

رودستون . کره

۲۰۵٫۶۰٫۱۴

۷۰٫۰۰۰

۴۳۰,۰۰۰

رودستون . کره

۲۰۵٫۶۵٫۱۴

۷۰٫۰۰۰

۴۷۰,۰۰۰

رودستون . کره

۲۱۵٫۴۵٫۱۷

۷۰٫۰۰۰

۶۲۰,۰۰۰

بارز

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۷۰٫۰۰۰

۲۴۰,۰۰۰

بارز

۲۰۵٫۶۰٫۱۴

۷۰٫۰۰۰

۳۲۵,۰۰۰

کویر تایر

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۶۰٫۰۰۰

۲۱۰,۰۰۰

کویر تایر

۲۰۵٫۶۰٫۱۴

۶۰٫۰۰۰

۲۸۵,۰۰۰

ایران تایر

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۶۰٫۰۰۰

۲۷۵,۰۰۰

یزد تایر

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۶۰٫۰۰۰

۲۳۵,۰۰۰

یزد تایر

۲۰۵٫۶۰٫۱۴

۶۰٫۰۰۰

۳۲۰,۰۰۰

گود یر

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۶۰٫۰۰۰

دنا تایر

سایز فابریک

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۸۰۰۰۰

۲۴۰,۰۰۰

لاستیک خودرو گروه : زانتیا . سمند . تندر ۹۰

مدل لاستیک

جزئیات

سایز لاستیک

کارکرد مفید ( کیلومتر )

قیمت ( تومان )

کومهو . چین

۱۹۵٫۵۵٫۱۵

۷۰٫۰۰۰

۳۴۰,۰۰۰

رودستون . کره

۱۸۵٫۶۵٫۱۵

۸۰٫۰۰۰

۳۵۰,۰۰۰

نکسن . کره

۲۰۵٫۶۰٫۱۵

۷۰٫۰۰۰

۴۴۰,۰۰۰

کومهو . چین

۱۸۵٫۶۵٫۱۵

۶۰٫۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰

یزد تایر

۲۰۵٫۶۰٫۱۵

۶۰٫۰۰۰

۳۲۰,۰۰۰

بریجستون . تایلند

۲۰۵٫۶۰٫۱۵

۸۰٫۰۰۰

نکسن . کره

۱۸۵٫۶۵٫۱۵

۶۰٫۰۰۰

۳۶۰,۰۰۰

یزد تایر

۱۸۵٫۶۵٫۱۵

۶۰٫۰۰۰

۲۳۵,۰۰۰

کویر تایر

۱۸۵٫۶۵٫۱۵

۶۰٫۰۰۰

۲۰۰,۰۰۰

بارز

۱۸۵٫۶۵٫۱۵

۶۰٫۰۰۰

۲۳۰,۰۰۰

کویر تایر

۲۰۵٫۶۰٫۱۵

۶۰٫۰۰۰

۲۷۵,۰۰۰

ابولو . هند

۲۰۵٫۶۰٫۱۵

۷۰٫۰۰۰

۴۴۰,۰۰۰

کویر تایر

۲۰۵٫۶۰٫۱۴

۶۰٫۰۰۰

۳۳۰,۰۰۰

کورسا . اندونزی

۱۸۵٫۶۵٫۱۵

۷۰٫۰۰۰

۳۴۰,۰۰۰

کومهو . کره

۲۰۵٫۶۰٫۱۵

۸۰٫۰۰۰

۴۵۰,۰۰۰

رودستون . کره

۲۱۵٫۴۵٫۱۷

۹۰٫۰۰۰

۶۰۰,۰۰۰

کومهو . ویتنام

۲۰۵٫۶۰٫۱۵

۸۰٫۰۰۰

۴۵۰,۰۰۰

رودستون . کره

۲۰۵٫۶۰٫۱۵

۹۰٫۰۰۰

۴۴۰,۰۰۰

لاستیک خودرو گروه : ام وی ام ۱۱۰ . پراید . ماتیز

مدل لاستیک

جزئیات

سایز لاستیک

کارکرد مفید ( کیلومتر )

قیمت ( تومان )

یزد تایر

۱۷۵٫۶۰٫۱۳

۶۰٫۰۰۰

۲۳۵,۰۰۰

اورنت

۱۶۵٫۶۵٫۱۳

۵۰٫۰۰۰

۲۷۰,۰۰۰

کورسا . اندونزی

۱۶۵٫۶۵٫۱۳

۷۰٫۰۰۰

۲۶۰,۰۰۰

فدرال

۱۷۵٫۶۰٫۱۳

۷۰٫۰۰۰

۳۲۰,۰۰۰

یزد تایر

۱۶۵٫۶۵٫۱۳

۶۰٫۰۰۰

۲۱۰,۰۰۰

هانکوک

۱۷۵٫۶۰٫۱۳

۶۰٫۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰

رودستون . کره

۱۶۵٫۶۵٫۱۳

۷۰٫۰۰۰

۲۵۵,۰۰۰

کویر تایر

۱۷۵٫۶۰٫۱۳

۶۰٫۰۰۰

۲۱۵,۰۰۰

هانکوک

۱۶۵٫۶۵٫۱۳

۶۰٫۰۰۰

۲۷۰,۰۰۰

کویر تایر

۱۶۵٫۶۵٫۱۳

۶۰٫۰۰۰

۱۹۰,۰۰۰

رودستون

۱۸۵٫۶۰٫۱۳

۷۰٫۰۰۰

۳۳۰,۰۰۰

نکسن . کره

۱۷۵٫۶۰٫۱۳

۶۰٫۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰

رودستون

۱۷۵٫۶۰٫۱۳

۶۰٫۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰

کومهو . کره

۱۸۵٫۶۰٫۱۳

۸۰٫۰۰۰

۳۴۰,۰۰۰

نکسن

۱۶۵٫۶۵٫۱۳

۶۰٫۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰

بارز

۱۷۵٫۶۰٫۱۳

۶۰٫۰۰۰

۲۳۰,۰۰۰

کومهو . کره

۱۶۵٫۶۵٫۱۳

۸۰٫۰۰۰

۲۶۰,۰۰۰

سونار

۱۶۵٫۶۵٫۱۳

۶۰٫۰۰۰

۲۴۵,۰۰۰

بارز

۱۶۵٫۶۵٫۱۳

۵۰٫۰۰۰

۲۱۰,۰۰۰

کومهو . چین

۱۷۵٫۶۰٫۱۳

۷۰٫۰۰۰

۲۷۰,۰۰۰

لینگ لانگ / چین

۱۷۵٫۶۰٫۱۳

۶۰٫۰۰۰

۲۶۰,۰۰۰

اورنت

۱۷۵٫۶۰٫۱۳

۵۰٫۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰

کومهو . چین

۱۶۵٫۶۵٫۱۳

۷۰٫۰۰۰

۲۳۵,۰۰۰

گود یر

۱۶۵٫۶۵٫۱۳

۶۰٫۰۰۰

۲۷۵,۰۰۰

لاستیک خودرو گروه : پیکان

مدل لاستیک

جزئیات

سایز لاستیک

کارکرد مفید ( کیلومتر )

قیمت ( تومان )

بارز

۱۶۵٫۸۰٫۱۳

۵۰٫۰۰۰

۲۲۵,۰۰۰

کومهو

۱۸۵٫۷۰٫۱۳

۷۰٫۰۰۰

کورسا . اندونزی

۱۶۵٫۸۰٫۱۳

۶۰٫۰۰۰

رودستون . دور سفید

۱۶۵٫۸۰٫۱۳

۶۰٫۰۰۰

دلیوم . اندونزی

۱۶۵٫۸۰٫۱۳

۶۰٫۰۰۰

ایران تایر

۱۶۵٫۶۰٫۱۳

۶۰٫۰۰۰

نکسن . دور سفید . چین

۱۷۵٫۷۰٫۱۳

۶۰٫۰۰۰

اسبکتورا . اندونزی

۱۶۵٫۸۰٫۱۳

۶۰٫۰۰۰

نکسن . دور سفید

۱۶۵٫۸۰٫۱۳

۶۰٫۰۰۰

مارشال . دور سفید

۱۷۵٫۷۰٫۱۳

۶۰٫۰۰۰

یزد تایر

۱۶۵٫۸۰٫۱۳

۵۰٫۰۰۰

۲۳۵,۰۰۰

کویر تایر

۱۶۵٫۸۰٫۱۳

۵۰٫۰۰۰

۱۹۰,۰۰۰

گلدستون

۱۶۵٫۸۰٫۱۳

۵۰٫۰۰۰

لاستیک خودرو گروه : ریو . هیوندای ورنا . دوو سیو . دو ریسر . دوو اسپیرو

مدل لاستیک

جزئیات

سایز لاستیک

کارکرد مفید ( کیلومتر )

قیمت ( تومان )

رودستون . کره

۱۷۵٫۷۰٫۱۳

۷۰٫۰۰۰

رودستون

۱۸۵٫۷۰٫۱۳

۷۰٫۰۰۰

اورنت

۱۸۵٫۷۰٫۱۳

۷۰٫۰۰۰

اورنت . چین

۱۷۵٫۷۰٫۱۳

۷۰٫۰۰۰

کویر تایر

۱۷۵٫۷۰٫۱۳

۷۰٫۰۰۰

۲۲۰,۰۰۰

یزد تایر

۱۷۵٫۷۰٫۱۳

۷۰٫۰۰۰

۲۳۵,۰۰۰

بارز

۱۷۵٫۷۰٫۱۳

۷۰٫۰۰۰

۲۳۰,۰۰۰

لاستیک خودرو گروه : مگان. مزدا۳ .ماکسیما . تویوتا کمری . هیوندای آزرا

مدل لاستیک

جزئیات

سایز لاستیک

کارکرد مفید ( کیلومتر )

قیمت ( تومان )

نکسن . کره

۲۱۵٫۵۵٫۱۶

۸۰٫۰۰۰

۶۸۰,۰۰۰

مارشال . کره

۲۰۵٫۵۵٫۱۶

۸۰٫۰۰۰

فالکن ژاپن

۲۲۵٫۵۰٫۱۷

۸۰٫۰۰۰

فالکن ژاپن

۲۱۵٫۶۰٫۱۶

۸۰٫۰۰۰

نکسن . کره

۲۰۵٫۶۵٫۱۵

۸۰٫۰۰۰

مارشال . کره

۲۲۵٫۵۰٫۱۷

۸۰٫۰۰۰

یوکوهاما . ژاپن

۲۱۵٫۶۰٫۱۶

۸۰٫۰۰۰

رودستون

۲۳۵٫۵۵٫۱۷

۸۰٫۰۰۰

۸۵۰,۰۰۰

نکسن . کره

۲۰۵٫۵۰٫۱۶

۸۰٫۰۰۰

میشلن

۲۳۵٫۵۵٫۱۷

۸۰٫۰۰۰

یوکوهاما . ژاپن

۲۰۵٫۵۵٫۱۶

۸۰٫۰۰۰

رودستون

۲۱۵٫۵۵٫۱۶

۸۰٫۰۰۰

۷۳۰,۰۰۰

رودستون . کره

۲۰۵٫۵۵٫۱۶

۸۰٫۰۰۰

میشلن

۲۰۵٫۵۵٫۱۶

۸۰٫۰۰۰

هانکوک

۲۱۵٫۶۰٫۱۶

۸۰٫۰۰۰

۷۵۰,۰۰۰

رودستون . کره

۲۰۵٫۶۵٫۱۵

۸۰٫۰۰۰

هانکوک

۲۳۵٫۵۵٫۱۷

۸۰٫۰۰۰

کومهو

۲۱۵٫۴۵٫۱۷

۸۰٫۰۰۰

۵۸۰,۰۰۰

کومهو . ویتنام

۲۰۵٫۶۰٫۱۶

۸۰٫۰۰۰

نیتون . اندونزی

۲۱۵٫۵۵٫۱۶

۸۰٫۰۰۰

کومهو

۲۱۵٫۶۰٫۱۶

۸۰٫۰۰۰

۸۲۰,۰۰۰

نکسن . کره

۲۳۵٫۵۵٫۱۷

۸۰٫۰۰۰

۸۲۰,۰۰۰

تیوپ

مدل لاستیک

جزئیات

سایز لاستیک

کارکرد مفید ( کیلومتر )

قیمت ( تومان )

تیوپ

۱۵

۲۰,۰۰۰

تیوپ

۱۴

۲۰,۰۰۰

تیوپ

۱۳

۱۶,۰۰۰

رینگ

مدل لاستیک

جزئیات

سایز لاستیک

کارکرد مفید ( کیلومتر )

قیمت ( تومان )

پراید

آهنی

۱۳

۲۵,۰۰۰

رینگ

آهنی

۱۵

۳۲,۰۰۰

رینگ

آهنی

۱۴

۳۰,۰۰۰

تندر ۹۰

آهنی

۸۰,۰۰۰

تندر ۹۰

آلومینیومی

۲۲۵,۰۰۰

زنجیر چرخ

مدل لاستیک

جزئیات

سایز لاستیک

کارکرد مفید ( کیلومتر )

قیمت ( تومان )

زنجیر چرخ

۱۵

۷۰,۰۰۰

زنجیر چرخ

۱۴

۶۵,۰۰۰

زنجیر چرخ

۱۳

۵۵,۰۰۰

دیدگاهتان را بنویسید :

نام

پست الکترونیک

وب سایت

XHTML: شما می توانید از این برچسب های HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

کد امنیتی *