انتشار : دوشنبه, 20 ژانویه 2014

قناتها و قمش ها از گذشته های دورخبر می دهند(قسمت سوم)

به اشتراک گذاشتن
برچسب ها

قناتهای قدیم سمت غرب رودخانه یعنی (اُدَس اُ ) یا آن سمت آب یا سمت غربی رودخانه
۱- قنات های دو قلو که دردونة آنها زیر فرمانداری قرار دارد: دو  قنات بوده اند و  مردم دزفول به یاد ندارندکه در این قناتها آب بوده باشد.حتی دویست سال گذشته یا سیصد سال گذشته کسی نقل نکرده است که در این دو قنات آب دیده است.اما نقل است که بخشی از زمین های اندیمشک یا (همان شهر باستانی اّوان)و شوش بوسیلة همین قنات آبیاری شده است. بستراین دو قنات از بستر فعلی رودخانه  حدود هفت یا هشت متر بالاتر بوده است و ظاهراً هم زمان با قناتهای دوگانة قلعه حفر شده اند.پایین فرمانداری فعلی دزفول صخره ای بزرگ«نیمه مخروبه» هنوز وجوددارد که حفره ای در آن وجودارد و در داخل این خفره آجرکاری شده است و آن یادگاری است ازیکی از این دو قنات.
قناتهایی که در پایین ذکر شده اند به ترتیب از بالای رود دز به طرف پایین مرتب شده اند.
۲- قناتهای روبرو و بالا ی دس مَشون = که دوعدد بوده اند وچندعدد پایین تر بصورت پراکنده وجوددارد. همچنین دوعدد دردونه یا آبراه بوده اند که برای منطقة صیحه، چی چالی و شوش آب می رسانیده اند و نام این قناتها معروف به قِرچی می باشد.
۳-قنات لور
۴- قناتهای اندیمشک که دردونة آنها بالاترین نقطة چم گُلَک یعنی روبروی دس مشون بوده اند و آبراه آنها در پایگاه چهارم شکاری (تپه چَرمَه) است .یعنی اینکه درابتدای دامنة های شمالی کوه های دزفول بوده اند.
۵- قنات چَمِ یَه دَر=که داخل سدتنظیمی قرار گرفته است وبرای زمین های لور بوده است.
۶- قنات سنجریا دیم=که دردونة آن درمنطقة گُلَک دون «روبرو و بغل پادگان زمینی (تیپ دو زرهی یا۲۹۲) می باشد.»

نویسنده: عزیز حمیلی نژاد

دیدگاهتان را بنویسید :

نام

پست الکترونیک

وب سایت

XHTML: شما می توانید از این برچسب های HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

کد امنیتی *